MEDICAL KOUČING

MEDICAL KOUČING

JE SPECIFICKÁ FORMA PODPORY, KTEROU ČLOVĚK POTŘEBUJE V OBDOBÍ ZDRAVOTNÍCH A MEDICÍNSKÝCH KRIZÍ, ABY SE STAL ODOLNĚJŠÍM A ZÍSKAL ZPĚT POCIT KONTROLY NAD VLASTNÍM ŽIVOTEM.

 

JEDNÁ SE O INDIVIDUÁLNÍ SPOLUPRÁCI PRO TY, KTEŘÍ JSOU V PÉČI LÉKAŘŮ A ZÁROVEŇ HLEDAJÍ, JAK MOHOU BÝT AKTIVNÍ A PŘISPĚT KE SVÉMU UZDRAVOVÁNÍ.

SPOLUPRÁCE S MEDICAL KOUČEM JE UŽITEČNÁ, POKUD JSTE SE OCITLI V TĚCHTO NEBO PODOBNÝCH SITUACÍCH:

 •  chronický nebo akutní stres související se změnou zdravotního stavu
 • šok z diagnózy nebo akutní zhoršení chronického onemocnění
 • období po akutním úraze, náročném medicínském zákroku
 • krize ve spolupráci nebo komunikaci se zdravotníky
 • období náročných medicínských procedur
 • péče o akutně nebo chronicky nemocného člověka
 • pokud vám schází parťák pro náročné chvíle související s nemocí a rekonvalescencí …

VÝSLEDKY A PÉČE, KTEROU KLIENTI DOSTÁVAJÍ:

 • Větší jasno v tom, co se děje s vaším zdravotním stavem, co můžete /nemůžete ovlivnit.
 • Vyšší odolnost ve fyzické, mentální, emocionální a sociální úrovni.
 • Změna pohledu a postojů k sobě a ke svému zdravotnímu stavu.
 • Vytvoříte si plány, které vám umožní efektivně se zotavovat a zvládat emocionální daň
 • Čestnou a etickou spolupráci se zkušeným profesionálem.

Život není takový, jak jsem si představoval/la,
že bude. Je jaký je. Způsob, jakým se s tím
vyrovnáváte však tvoří rozdíl.

 

Virginia Satir

Život není takový, jak jsem si představoval/la, že bude. Je jaký je. Způsob, jakým se s tím vyrovnáváte však tvoří rozdíl.

 

Virginia Satir

Cílem  spolupráce mezi klientem a medical koučem je podpořit spolupráci při léčbě a postupovat  „v tandemu“ s lékařem. 

Je důležité říci, že medical koučink nenahrazuje lékařskou péči, psychoterapii ani jinou lékařskou konzultaci. 

Více o aktivitách medical koučů se dozvíte zde:

kontaktujte nás

tel: 724 227 788

tel:

724 227 788

e-mail: diana.kotkova@polocasovnici.cz

e-mail:

diana.kotkova@polocasovnici.cz

15 + 3 =